31.07.2015

Besøg i Frimurerordenen

11. april kl.13.00-15.30.

VIDA har tidligere arrangeret besøg hos Den danske Frimurerorden, hvilket der var meget stor interesse for. Vi har nu en ny aftale med frimurernes om et medlemsmøde.

Vi skal besøge et ’ordenssamfund’, som i dag er væsentligt mere åben for omverdenen end tidligere – men få kender meget til frimurerne, som på www.ddfo.dk bl.a. skriver:

Frimureriet har i flere hundrede år samlet mænd, der har søgt fællesskab om netop disse mål: livskvalitet og helhed - eller måske rettere livskvalitet gennem søgen efter en større helhed og sammenhæng i tilværelsen.
Den Danske Frimurerorden tilbyder et sådant fællesskab, et fællesskab, hvor det er hver enkelt ordensbroders værdi som menneske, der er det primære. [..]
Den Danske Frimurerorden er med til at styrke bevarelsen af vor gamle danske kulturarv.

VIDA´s interesse er her først og fremmest den kulturhistoriske. Frimurerordenens hovedsæde i Danmark, Stamhuset på Blegdamsvej, indeholder udover logesale for de forskellige grader et omfattende bibliotek, et af de største frimureriske museer samt et Ordensarkiv indeholdende arkivalier tilbage til grundlæggelsen i Danmark i 1743.

Program:
Kl.13: Møde ved indgangen til Stamhuset.
Rundvisning til udvalgte lokaliteter ved Jan Jeppesen – bl.a. skal vi bese en logesal, Frimurerordenens museum, Festsalen, Stormesterens kontor. Ordensarkivet vil blive fremvist af Michael Bøving.

Kl.15.30: Vi forlader Stamhuset.


Tilmelding:
Send en mail til Henrik Eibye på HENEI@dongenergy.dk med oplysning om deltagernavn(e) samt virksomhed.

Tilmeldingsfrist: 15.marts 2012.
Der et max antal på 30 deltagere. Først til mølle princippet gælder. Kun hvis der er ledige pladser, vil der kunne tilmeldes mere end tre personer fra samme firmamedlemsskab.
 Såfremt nogen skulle have særlig interesse i frimurerordenen, kan der formidles besøg på de særlige informationsdage, som flere af logerne afholder.

Hvis du tilmelder dig uden at gøre brug af din plads, forbeholder foreningen sig ret til at opkræve 150 kr.

Sted:
Den danske Frimurerorden
Stamhuset
Blegdamsvej 23
2100 København Ø

Se adressen på et kort
Dato: 
11 April, 2012 - 13:00 - 15:30